Συνεδριακά δώραconf3Με αγάπη για το αυθεντικό και το απέριττο, με πίστη για το αγνό, φυσικό και ποιοτικό και βεβαιότητα για το «αναντικατάστατο» των ελληνικών προϊόντων, δημιουργήσαμε τις προτάσεις μας για την προσφορά συνεδριακών δώρων.
Οι επιλογές μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη, είτε παρέχοντας ολοκληρωμένες προτάσεις δώρων για τους συμμετέχοντες και τους συνέδρους είτε προσφέροντας μεμονωμένα προϊόντα, που θα μπορούσαν να συνδυαστούν με τα υπόλοιπα αναμνηστικά του συνεδρίου.